Polski Związek Esperantystów - Poznań

Oddział Polskiego Związku Esperantystów

Polski Związek Esperantystów
Oddział w Poznaniu

zaprasza na spotkania
w każdy wtorek
od godz.17.00 do 19.00
(za wyjątkiem lipca i sierpnia)
w Osiedlowym Domu Kultury „KRĄG”
w Poznaniu, ul. Dmowskiego 37

Spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdy wtorek od godz.17.00 do 19.00 (za wyjątkiem lipca i sierpnia) w Klubie Osiedlowym “Krąg” ul. Romana Dmowskiego 37 w Poznaniu.

Na wtorkowych spotkaniach klubowych można otrzymać informacje na temat:

 • języka międzynarodowego esperanto;
 • kursów lub indywidualnej nauki języka;
 • możliwości abonowania czasopism esperanckich;
 • zakupu książek esperanckich;
 • spotkania ciekawych ludzi;
 • wyjazdów na kongresy w krajowe i zagraniczne;
 • wyjazdów na wczasy esperanckie.

Ponadto podczas spotkań:

 • słuchamy prelekcji po polsku i w esperanto;
 • czytamy i tłumaczymy artykuły z czasopism, poezję i fragmenty ciekawych książek;
 • dyskutujemy, ćwiczymy konwersację w esperanto;
 • wspólnie śpiewamy piosenki esperanckie;
 • wypożyczamy książki z naszej biblioteki PZE (część naszego księgozbioru znajduje się w Klubie Osiedlowym “Krąg”, a druga część w Klubie Kolejarza w Poznaniu, Al. Niepodległości 8a);

Historia

Język międzynarodowy Esperanto w 2007 roku obchodził 120-lecie swego istnienia. Ruch esperancki w Wielkopolsce ma ponad 100-letnią historię.
Esperantyści z Poznańskiego Oddziału PZE goszczą w Klubie “Krąg” od 25 lat, czyli od początku istnienia Domu Kultury na Łazarzu.

Do najważniejszych wydarzeń z ruchu esperanckiego w Poznaniu w minionym ćwierćwieczu można zaliczyć:

 • Ogólnopolski Kongres Esperantystów w Poznaniu w roku 1985 (Tutpollanda Esperanto-Kongreso en Poznań)
 • Zjazd Nauczycieli Frenetowców – Esperantystów w Poznaniu przed Światowym Kongresem Esperantystów w Warszawie w 100 lecie istnienia Esperanta w 1987 roku;
  corocznie odbywające się Artystyczne Konfrontacje w Esperanto ARKONES (w 2005 roku już po raz 21);
 • 3-godzinną audycja radiowa w Radiu Obywatelskim w roku 1994 poświęcona językowi Esperanto;
 • studia interlingwistyczne organizowane przy współudziale UAM

Esperanto

powstało w 1887 roku w Warszawie jako język międzynarodowy. Jego twórcą był Ludwik Zamenhof (1859-1917). Gramatyka posiada tylko 16 reguł i nie ma żadnych wyjątków. Esperanto jest językiem planowym, neutralnym, łatwym do nauki. Nadaje się do każdego użytku: do korespondencji, mowy potocznej, do dzieł literackich i poezji oraz do dzieł naukowych.

O esperanto powiedzieli:

Lew Tołstoj:
Trudy, jakie poniesie każdy człowiek z naszego świata europejskiego poświęcając trochę czasu na nauczenie się esperanta, są tak małe, rezultaty zaś, które mogą z tego wyniknąć, tak wielkie, że nie należy wstrzymywać się od wykonania tej próby.

Prof. dr Tadeusz Kotarbiński:
Poznałem esperanto jako język nader prosty i łatwy, dostępny dla wszystkich; cieszyłem się jego prostotą i perspektywami, które otwiera dla ludzi. (…) Jest to najracjonalniejszy ze znanych mi języków.

Ada Sari:
Uważam już samą ideę międzynarodowego języka za nadzwyczajną – to jedna z najcudowniejszych zdobyczy ludzkości. Esperanto – to prawdziwy skarb lingwistyczny dla znającego ten międzynarodowy język.

ESPERANTO JEST PO JĘZYKU ANGIELSKIM
DRUGIM JĘZYKIEM W INTERNECIE !!!
WARTO WIĘC UCZYĆ SIĘ ESPERANTA !!!