Kontakt

E-SENCO

Towarzystwo Kulturalno-Społeczne im. Ludwika Zamenhofa
ul. Podmiejska 15
61-357 Poznań
e-mail: kontaktousuń@toesenco.org

Prezes Stowarzyszenia

Elżbieta Malik
telefon: +48 515 097 867
e-mail: e.malikusuń@towp.eu

Arkones

Tobiasz Kaźmierski

telefon: +48 509 400 317
e-mail: tobiaszusuń@toesenco.org

Zuzanna Kornicka

telefon: +48 690 384 560
e-mail: zkornickausuń@togmail.com