Konferencja Bliżej Ludzi.... poświęcona pamięci prof. Zbigniewa Galora

2018.01.16 00:52 Tobiasz Kaźmierski

Konferencja Bliżej ludzi…społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty wykluczenia, która odbędzie się 27 stycznia 2018 r., poświęcona jest pamięci zmarłego w ubiegłym roku prof. dr. hab. Zbigniewa Galora. Centralnym nurtem jego zainteresowań badawczych była problematyka wykluczenia, a cechą wyróżniającą – ścisłe powiązanie poznania naukowego z praktyką społeczną. Temat wykluczenia jest niewątpliwie jednym z centralnych zagadnień w naukach społecznych jak i w polityce społecznej.

Informacje oraz program: http://barka.org.pl/content/konferencja-blizej-ludzi

Komentarze

  1. 1”’`—

    arachni_name · gru 15, 18:00 · #

  2. 1

    arachni_name"'`-- · gru 15, 18:00 · #

Dodaj komentarz

Textile - pomoc