Problemoj de internacia lingva komunikado kaj iliaj solvoj

2014.06.02 11:09 Tobiasz Kaźmierski

La Interlingvistikaj Studoj en la Lingvistika Instituto (Novfilologia Fakultato, Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, Pollando) organizas ĉi-jare sian trian internacian Interlingvistikan simpozion.

*Tempriskribo(: Internacia kaj interkultura komunikado estas ĉiutaga neceso en nia tutmondiĝinta epoko. Kiuj estas la scenaroj de efika komunikado certiganta ankaŭ la egalecon de la partneroj?
Kiom estas la kostoj, investoj por ĝin atingi? Kiel ni povas konservi kaj transdoni niajn naciajn kulturajn valorojn kaj identecon en la multkultura mondo? Kiel planitaj / konstruitaj lingvoj povas kontribui al la natura komunikado inter kulturoj? Kiel esperanto peras inter kulturoj?

Prelegoj pri la sekvaj temoj estas bonvenaj:
• naturaj lingvoj en internacia komunikado
• lingvopolitiko en plurkulturaj kaj -lingvaj landoj
• Esperanto: o Lingvistiko, modelo por analizi lingvajn kategoriojn kaj interlingvaj komparoj o kiel portanto de internaciaj valoroj kaj temoj o instruado, la lernfaciliga rolo por aliaj lingvoj o Esperanto-movado kiel movado por lingvaj rajtoj
• aliaj internaciaj helplingvoj
• lingvaj utopioj kaj artaj lingvoj.

Ĉiu prelego havos 30 minutojn, inkludante 10 minutojn por diskuto.

Lingvoj uzeblaj: Esperanto, angla, pola

Limdato por prelegproponoj (kun 150-300 vorta resumo): 30.06.2014

Konfirmo de akcepto por artikoloj kaj afiŝoj: 20.07.2014

______________

Organiza Komitato:
Ilona Koutny, prof.; Michael Farris, MA; Michał Kozicki, MA; Ida Stria, MA

Scienca Komitato:
Vera Barandovska-Frank, prof., Akademio Internacia de la Sciencoj, San Marino
Detlev Blanke, dr hab., Universitato Humboldt, Berlin
Sabine Fiedler, prof., Universitato de Leipzig
Zbigniew Galor, prof., Universitato de Szczecin
Ilona Koutny, prof., UAM
Piotr Nowak, prof., UAM
John Wells, prof., Universitato de Londono

Kontakto:
Interlingvistikaj Studoj, Lingvistika Instituto
Adam Mickiewicz Universitato
Al. Niepodległości 4,
PL-61-874 Poznań, POLAND

http://www.amu.edu.pl/~interl/
Aliĝilon kaj eventualajn demandojn sendu al la sekva adreso: interlingv@gmail.com

Ne estas konferenca aliĝkotizo
Bankedo (25.09.2014): 60 PLN

Aliĝo
Por aliĝi bv. sendi la sekvajn datumojn rete:
Persona nomo:
Familia nomo:
Universitata titolo:
Laborloko:
Retadreso:
Hejma adreso:
Partoprenas la bankedon: jes/no
Prezentado: jes/no
Titolo de la prezentado (se jes):
Resumo (150-300 vortoj)

Dodaj komentarz

Textile Help